Bolagslyftet Annons

Kompetenslistan

Om Bolagslyftet

Press/nyheter

Kontakt

Hem
MENY
Vårt erbjudande
Fakta om Bolagslyftet
Om sajten/cookies
Partners
Checklistor
Bildbank


Lyft ditt bolag  – var med om ett Bolagslyft!


Lyft


Varför ett Bolagslyft?
När valberedningar i börsbolagen får frågan varför de ännu en gång föreslagit män till nya styrelseposter är ursäkten ofta att ?det är svårt att hitta kompetenta kvinnor?. Samma sak säger företrädare för ?Kollegiet för svensk bolagsstyrning? när seminarium anordnades kring koden för bolagsstyrning. Frågan måste ställas - Finns det tillräckligt med kompetenta kvinnor för att väljas till bolagsstyrelser eller beror det på andra skäl som till exempel valberedningarnas egen könsfördelning i såväl näringslivet som samhällsägda bolag?

Enda sättet att få ett svar på frågan och samtidigt tydliggöra att det finns kompetenta kvinnor, är att lista kompetenta kvinnor som önskar att bli valda till en bolagsstyrelse. Självklart också att diskutera och fastställa vad som ligger i ordet kompetens.


Underrepresenterat
Medan man i de börsnoterade bolagens styrelser nu har kommit upp i andelen kvinnor om 22 procent så var motsvarande siffra i valberedningarna 16 procent. Bland samtliga bolag är andelen kvinnor i styrelserna bara 11 procent. Det är inte mycket bättre i kommunala bolag. Knappa 25 procent av styrelseledamöterna är kvinnor i de kommunalt ägda bolagen. Än sämre vad avser styrelseordföranden - 12 procent. Så ser Sverige ut 2011. Det är mot denna bakgrund som nu politiska partier förnyar kravet om könskvotering i bolagsstyrelser. Men det är fel väg att gå. Varje person som tillsätts i en bolagsstyrelse måste bli vald på sig egen kompetens och kvalifikation.

Svensk kod för bolagsstyrning
?Svensk kod för bolagsstyrning? är en samling riktlinjer för god bolagsstyrning som alla börsnoterade bolag är förpliktade att tillämpa och många av de regler som där ställs är frivilliga att följa en tid, annars kommer direktiv från EU. EU har genom ett flertal direktiv, vilka upphöjts till lag, varit mycket noggrann kring hur bolagsstyrning skall ske. Detta för att säkerställa och förbättra förtroendet för bolagen på kapitalmarknaden och hos den svenska allmänheten och därigenom skapa goda betingelser för bolagens försörjning av riskvilligt kapital. Det är det offentligas uppgift att skapa ett regelsystem för insyn och kontroll men också till sist för att etik och moral med tydliga spelregler skall gälla i näringslivet. Som liberaler vill vi att det offentliga inte skall lägga sig i ägarnas ansvar och uppgift i näringslivet - detta är en av konsekvenserna av den viktiga principen om äganderätten.

Kritiken från politikerna om bättre representation från bägge könen i de svenska bolagsstyrelserna hos börsbolagen får dock en bumerangeffekt. I dag väljs ledamöter till samhällets bolagsstyrelser många gånger från andra kriterier, som partitillhörighet och belöning för lojalitet samt väl uträttat arbete i politiska församlingar. Så länge man i första hand utgår från partibok istället för kompetens, går det varken säkerställa att kvinnor eller kompetenta styrelseledamöter ingår i de kommunala bolagsstyrelserna.

Istället för att införa en lagstiftning om könskvotering i bolagsstyrelserna så behöver en kraftsamling göras för att få fram kompetenta kvinnor inte bara till bolagsstyrelserna i privata bolag utan även till samhällsägda bolagsstyrelserna.


Jan Rejdnell
Jan Rejdnell är kontaktperson för Bolagslyftet .
   


Annons
I samarbete med
Ruter Dam
Företagarförbunder
Tankesmedjan Liberalerna
Bolaglyftet Tel 0708-14 44 00 · E-post · Cookies