Bolagslyftet Annons

Kompetenslistan

Om Bolagslyftet

Press/nyheter

Kontakt

Hem
MENY
Listan
Anmälan
Om Kompetenslistan.se
Hantering av personuppgifter
Press/nyheter


Debatt om kompetens istället för könskvotering till bolagsstyrelserna


Politiskt stopp för könskvotering till börsbolagens styrelser men det löser inte hur fler kompetenta kvinnor skall kunna bli valda till styrelserna i privata och samhällsägda bolag. Politikerna måste välja in styrelseledamöter efter kompetens istället för partitillhörighet i samhällsägda bolagsstyrelser.

Partiledningen i Moderaterna fick backa i helgen på deras partistämma. Numera är Moderaterna mot lagstiftad kvotering av kvinnor till börsbolagens styrelser. Så är det också med de andra Allianspartiernas inställning. Den långa politiska debatten om kvotering till börsbolagens styrelse verkar nu för tillfället vara avslutad, men det löser inte kompetensfrågan till bolagsstyrelserna, säger Jan Rejdnell som är verkställande ledamot i Tankesmedjan Liberalerna.

- Tankesmedjan Liberalerna, Företagarförbundet och Ruter Dams nystartade kampanj om ”fler kvinnor till bolagsstyrelserna utan kvotering” har under en vecka samlat ca 125 kompetenta kvinnor som önskar bli nominerade till styrelser i privata, statliga eller kommunala bolag (www.kompetenslistan.se alt. www.bolagslyftet.se ).

I de börsnoterade bolagens styrelser är andelen kvinnor 22 procent och motsvarande siffra i valberedningarna 16 procent. Bland samtliga bolag är andelen kvinnor i styrelserna bara 11 procent. Det är inte mycket bättre i kommunala bolag. Knappa 25 procent av styrelseledamöterna är kvinnor i de kommunalt ägda bolagen. Än sämre vad avser styrelseordföranden – 12 procent.

Varje person som tillsätts i en bolagsstyrelse måste bli vald på sin egen kompetens och kvalifikation. Problemet är att kompetensen idag inte släpps fram. Trots siffrorna kan man entydig påstå att det finns kompetenta kvinnor att välja till bolagsstyrelser i privata, statliga och framförallt kommunala bolag. Kompetenta kvinnor måste synliggöras. Det är bara genom uppmuntran, goda förutsättningar och bra förebilder som kompetenta kvinnor ges fler styrelseplatser i bolagsstyrelserna. Därför togs initiativet till www.kompetenslistan.se . Den visar att det finns kompetenta kvinnor som önskar bli valda till en bolagsstyrelse.

Det finns en stor skillnad mellan hur styrelseledamöter utses i det privata näringslivet och för kommunala bolag. Privata bolag söker efter personer med värdefulla erfarenheter från näringslivet. De flesta ledamöter i kommunala bolagsstyrelser efterfrågas inte efter sådan kompetens utan utses främst efter vilket parti de tillhör. Tyvärr saknar de flesta kommunpolitiker rätt kompetens för att sitta i en bolagsstyrelse.

Detta gör att de kommunala bolagen kan ha styrelseledamöter som vare sig har erfarenhet från styrelsearbete (enligt aktiebolagslagen) eller vet hur man läser en balansräkning. Förstår man inte så pass grundläggande saker så kan man inte försvara ägarnas – skattebetalarnas intressen.

De politiska partierna borde göra två saker:

- Erbjuda styrelseutbildning till politiker som skall sitta i en kommunal bolagsstyrelse.

- Främst erbjuda styrelseplatserna till dem som har kompetens att sitta i en bolagsstyrelse som kommunen driver. Gärna söka kompetenta kvinnor. En styrelse skall vara bra sammansatt för att göra ett bra jobb.

Vi har gjort det lättare för ägarna i Staten, kommuner, landsting och privata bolag genom att skapa www.kompetenslistan.se som visar att kompetenta kvinnor till bolagsstyrelserna existerar.
Annons
I samarbete med
Ruter Dam
Företagarförbunder
Tankesmedjan Liberalerna
Bolaglyftet Tel 0708-14 44 00 · E-post · Cookies