Bolagslyftet Annons

Kompetenslistan

Om Bolagslyftet

Press/nyheter

Kontakt

Hem
MENY
Listan
Anmälan
Om Kompetenslistan.se
Hantering av personuppgifter
Press/nyheter


Nyamko Sabuni lyfter kompetenslistan.se


Nyamko Sabuni
Nyamko Sabuni, jämnställdhetsminister
Nyamko Sabuni som ansvarig minister lyfter i en debattartikel Kompetenslistan.se som ett bra exempel.

"Kommunala bolag minst jämställda

Ingenstans sker styrelserekryteringen i så öppen konflikt med meritokratin som i tillsättningen av ledamöter till kommunala bolag. Om staten kan utnämna jämställt måste kommunerna kunna göra detsamma, skriver Nyamko Sabuni (FP).

De allra flesta av Sveriges bolagsstyrelser är ojämställda. Vi ska ta avstånd från kvotering – men att kvinnor strukturellt saknas i styrelserummen är ett slöseri med kompetens.

Olika ägare har agerat olika kraftfullt. De statliga bolagen är förhållandevis jämställda. I dag är 49 procent av styrelseledamöterna i de statliga bolagen kvinnor. I det privata näringslivet finns en medvetenhet kring problemet, men det går alldeles för långsamt.

Politisk kompetens räcker inte

Men ingenstans sker styrelserekryteringen i så öppen konflikt med meritokratin som i tillsättningen av ledamöter till kommunala bolag.

Runt om i vårt land finns kommunala el- och bostadsbolag som leds av (män)niskor vars främsta kompetens är politiskt arbete. Ett långvarigt liv i politiken lär människor mycket, men ett liv i politiken förbereder inte någon att leda medelstora bolag på konkurrensutsatta marknader.

Alltfler inser detta. Nyligen upprättades exempelvis Kompetenslistan där över 200 kvinnor markerar erfarenheter för och intresse av att kliva in i dessa manliga domäner. Tre fjärdedelar av dessa kvinnor har också uttryckt särskilt intresse för kommunala styrelseuppdrag. Medborgarinitiativ som dessa markerar behovet av förändring. Våra kommuner behöver – med hjälp av deras samarbetsorganisation Sveriges kommuner och landsting – ta fram nya utnämningsprocesser för att svara upp mot detta behov.

Om staten kan utnämna jämställt måste kommunerna kunna göra detsamma. Ett perspektiv måste vara att sluta tillsätta politiker utan annan erfarenhet än partiarbete till våra kommunala bolagsstyrelser.

Näringslivskunnande måste värderas högre också inom de offentligt ägda företagen. Sverige har inte råd att sortera bort kompetenta kvinnor från höga styrelse- och chefsposter. Det är dags att sopa rent framför egen dörr och ta itu med underrepresentation av kvinnor i styrelser i de kommunala bolagen.

Nyamko Sabuni (FP)

jämställdhetsminister"

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.772584-kommunala-bolag-minst-jamstallda?ref=fbAnnons
I samarbete med
Ruter Dam
Företagarförbunder
Tankesmedjan Liberalerna
Bolaglyftet Tel 0708-14 44 00 · E-post · Cookies